Jedriličarski klub Samobor

Katančićeva 28
10430 Samobor

OIB: 62419462504

  • Hrvoje Glavaš, predsjednik
  • Nikola Klobučarić, tajnik
  • Zoran Kranjčec, član izvršnog odbora
  • Siniša Labinjan, član izvršnog odbora
  • Darko Puzek, član izvršnog odbora
  • Alen Šćulac, član izvršnog odbora

Žiro račun:
RBA   HR21 2484008 110036 3315

e-mail: jks.samobor@gmail.com

Javite nam se

    U naša jedra pušu i na tome im hvala:

    Scroll to Top