– jedrimo kao klub od veljače 2001.

Na prvi spomen Jedriličarskog kluba Samobor, neupućen laik pomislio bi da je neka fašnička priča, karneval, greška ili dobra šala. No, ako se zaroni malo dublje ispod površnosti dobije se prava slika i dojam.

Ono što je u veljači 2001. započela grupa prijatelja i entuzijasta, kroz godine je raslo i napredovalo, pa tako danas Jedriličarski Klub Samobor ima 120 članova (i članica, molim lijepo:), 80 verificiranih jedriličara pri HJS, uz velik broj prijatelja i simpatizera. Među nama su ljudi iz Samobora, Zagreba, Njemačke, Italije, Švicarske, Kanade…, koji su se u idejama, duhu i aktivnostima kluba prepoznali i u njih se aktivno i sa srcem uključili.

Gotovo da nema regate na Jadranu na kojem ne sudjeluje poneka posada našeg kluba, a redovito u njima sudjelujemo ili organiziramo tečajeve jedrenja i mornarskih vještina, treninge, regate ili jedriličarske rally-e, u kojima je uvijek utkana ljubav prema jedrenju, moru, prirodi i društvu.

Možda jesmo daleko od mora, ali ga imamo u srcu, a kad je u pitanju ljubav, vrijeme i udaljenost samo su riječi, put do cilja koji treba prijeći!

Najveća vrijednost svake organizacije, pa tako i našeg kluba, su ljudi. Negdje, na samim počecima naših plovidbi pročitali smo tekst s naslovom: Posada važnija od broda!  I neka se “brod” ne uvrijedi, i on je važan i dušu ima, ali bez ljudi ne ide! Iz tog naslova, nakon nebrojenih prejedrenih milja, s tim ljudima, došli smo  do našeg mota, do lajtmotiva i poruke za sve naše sadašnje i buduće članove i prijatelje: You’ll never sail alone!

Do skorog jedrenja…

Jedriličarski klub Samobor

više od 120 članova

preko 80 verificiranih jedriličara

velik broj prijatelja i simpatizera

U naša jedra pušu i na tome im hvala:

Scroll to Top