Želim verifikaciju HJS-a


  * Ostalo navesti u napomeni

  Članarina klubu iznosi 30,00€ za 2023.g.
  (Molimo Vas da uplate ne vršite putem REVOLUT kartice)

  Uvedena je i upisnina u iznosu 15,00 €, a plaćaju je samo novi članovi.
  (Novim članom, u smislu ove odredbe, smatraju se oni koji u prethodnoj godini nisu imali status člana )

  Verifikacija HJS-a za natjecanja iznosi:
  - u periodu od 01.01. do 31.05. = 10 €
  - od 01.06. do 31.12. = 20 €

  IBAN kluba za uplatu članarine (30,00€), upisnine (15,00€) i verifikacije (samo za one članove koji žele sudjelovati na HJS regatama).
  HR2124840081100363315

  U naša jedra pušu i na tome im hvala:

  Scroll to Top